Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product
Filter by Categories
תכשיטי יהלומים מיוחדים

מיסוי יהלומים – איך זה עובד?

ענף היהלומים היוקרתי הוא בין תחומי המסחר המורכבים בעולם, כאשר מדינת ישראל מובילה את הענף תוך ייבוא של מעל 40% מערך היהלומים הגולמיים הנסחרים כיום סביב הגלובוס. בישראל פועלת בורסת היהלומים המובילה בעולם, במהווה את מרכז הסחר העולמי ביהלומים, כמו גם מרכז לליטוש יהלומים גולמיים לצרכי מסחר וייצוא.

האיום העיקרי על ענף היהלומים בישראל מגיע כיום ממדינות המזרח הרחוק ומרוסיה, אשר רכשו את הידע והטכנולוגיה הנדרשים לטיפול ביהלומים לצרכי מסחר. על מנת לשמר את הענף היוקרתי והרווחי הזה, נדרשה מרשויות המס בישראל לא מעט מחשבה, התאמה של חוקי המיסוי לצרכי הענף והתייחסות לשוק שחור ופשיעה כלכלית המתאפשרים עקב כך. על מנת לאפשר ליהלומנים הישראלים לעמוד בתנאי התחרות הבינלאומיים נקבעה מערכת מיסוי מקלה המכירה בצרכי הענף ומעודדת אותו לפיתוח, לייצוא ולמסחר חופשי.

בין ההנחיות הייחודיות למיסוי יהלומנים בישראל:

  • פטור ממע”מ: למרות שכל בעל עסק העוסק בענף היהלומים מחויב להיות רשום כעוסק מורשה או חברה בע”מ – קיים פטור מלא ממע”מ על עסקאות יהלומים המתבצעות בתוך הענף. פטור זה נוגע לעסקאות מכירת יהלומים בישראל וייצוא יהלומים אל מחוצה לה. פטור זה ממע”מ אינו מתייחס אל סוחרים אל מול צרכן הקצה הפרטי (בגין תכשיטי יהלומים הנמכרים בחנויות לצרכן הפרטי קיים חיוב במע”מ).
  • מקדמות מס: חברות היהלומים הישראליות ישלמו מקדמות מס בסך 0.5% מפעילותן בלבד, אחוז נמוך משמעותית מן המקובל בענף היהלומים באירופה, בארה”ב ובאסיה.
  • שכר כהוצאה מוכרת: בעוד שבכלל ענפי המסחר בישראל משכורות אינם נחשבים להוצאה מוכרת במס, ענף היהלומים זוכה ליתרון משמעותי כאשר משכורות בעלי החברה ו/או הארגון הם בבחינת הוצאה מוכרת לכל דבר ועניין.
  • מערכת דיווח חשבונאית ייחודית: מערך הדיווח לשלטונות המס בענף היהלומים נולד מתוך היכרות בצרכי הענף הייחודיים, דוגמת פטור מביקורת חשבונאית של רשויות המס בכל מקרה בו הדו”חות הכספיים ודוחות המס של החברות והעסקים בענף מצביעים על הכנסה לצורכי מס הגבוהה מ- 1.3% ממחזור המכירות.
  • פטור מניכוי על חלוקת דיבידנד: ענף היהלומים זוכה לפטור מניכוי במס על חלוקת דיבידנד – רווחי החברה לאחר תשלומי המס המתחייב בחוק לבעלי המניות כנהוג, הקלה שערכה הכלכלי גבוה במיוחד.

הטבות מס וההקלות הבירוקרטיות הללו מושכים יזמים רבים מן העולם לפעול בענף היהלומים בישראל. מדינת ישראל זוכה לפריחה כלכלית ולגריפת רווחי המיסוי מאזרחים זרים הבוחרים להשקיע ולפתוח את עסקי היהלומים בה, אולם מחויבת גם במעקב וערנות למניעת פשיעה כלכלית וניצול של הטבות והקלות המס. כל חברה זרה המעוניינת לפעול בישראל מחויבת להירשם כחברה נוכריה ולפתוח תיקים ברשויות המס: מס ערך מוסף ומס הכנסה, ולהיות כפופה אל חוקי המיסוי של מדינת ישראל בתחום בו היא פועלת. במטרה למנוע מקרים בו חברות זרות ישתמשו בהקלות המס בענף לצורכי הלבנת הון, מדינת ישראל מפעילה מערך פיקוח מחמיר על חברות אלה.

WhatsApp chat