Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product
Filter by Categories
תכשיטי יהלומים מיוחדים

תקנון לאתר “AMBERJACK”

1. תנאי שימוש כלליים:
אתר זה הינו בבעלות חברת AMBERJACK ח.פ…558302139 ומנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי.
חנות המפעל של AMBERJACK נמצאת ברחוב תובל 21 בורסת היהלומים קומה 8 חדר 87 , רמת-גן.
השימוש באתר הינו מעל גיל 18 ומותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה.
התקנון נוקט בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2. ביצוע רכישות באתר:
באתר זה תוכלו להתרשם ממגוון תכשיטים שמשווקת AMBERJACK. קיימים תכשיטים שאינם נמצאים באתר ועל כן הנכם מוזמנים להשאיר את פרטיכם באתר ונציג AMBERJACK יחזור אליכם לצורך מתן מידע נוסף.
(1) זמינות פריטים במלאי:
פריטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו ,תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
AMBERJACK עושה מאמצים רבים לספק את התכשיט לפני.
(2) מדיניות מחירים:
AMBERJACK שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.
AMBERJACK איננה מתחייבת כי המחיר באתר, יהיה זהה למחיר המבוקש בגין אותו מוצר בחנות המפעל בבורסת היהלומים.
המחיר שבו יחויב הקונה דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידו.
(3) אמצעי תשלום:
הקנייה דרך האתר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיסי אשראי בלבד.
ביצוע הרכישה דרך האתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי.
(4) אישור הזמנה:
לאחר אישור ההזמנה על ידי המשתמש, תועבר ההזמנה לטיפול AMBERJACK לשם ביצועה.
בהעדר מניעה לבצע את ההזמנה, יועבר למשתמש, בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, אישור הזמנה לדואר האלקטרוני.
(5) תצלומי הפריטים באתר:
תצלומי הפריטים באתר מיועדים להמחשה בלבד. AMBERJACK עושה ככל יכולתה על מנת שתצלומי הפריטים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל.

3. אספקה:
(1) אזורי מסירה:
פריטים שהוזמנו דרך האתר והתמורה בגינם שולמה דרך האתר, ניתן לספקם בשטח מדינת ישראל בלבד. משלוחים לאזור יו”ש ומזרח ירושלים ייקבע באופן פרטני.
(2) אפשרויות המסירה:
ניתן לקבל את התכשיט שנרכש באחת מהאפשרויות הבאות:
באמצעות שליח – ללא עלות, המוצר יגיע לכתובת לפי בחירתך ללא לא כולל ימי שישי-שבת, ערבי וחג איסוף עצמי – ניתן לאסוף את הפריט המוזמן באופן עצמי, בתיאום טלפוני בלבד, מחנות המפעל בבורסת היהלומים ברחוב תובל 21, רמת-גן בין השעות 9:00-16:00.
(3) קבלת הפריט המוזמן:
הפריט המוזמן יסופק אך ורק לידי מי שהזמין אותו. כתנאי קבלת הפריט, על המזמין להצטייד בתעודת זהות, להציגה בפני השליח ולחתום בפניו על טופס המאשר את קבלת הפריט שהוזמן.
מובהר בזאת, כי לא תתאפשר בשום אופן מסירה של הפריט ללא נוכחות המזמין והצגת תעודת זהות על ידו.

4. ביטול רכישה:
ניתן לבטל רכישה שבוצעה דרך האתר בהתאם להוראת סעיף 14ג. לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”), כמפורט להלן:
מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת התכשיט המוזמן.
לתשומת לבך, לא ניתן לבטל רכישה לגבי תכשיט שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור דרישות הקונה, ובכלל זה בהתאם למידותיו.
לא ניתן לבטל רכישה של תכשיט שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו.
על המבקש לבטל עסקה שנעשתה דרך האתר, להציג חשבונית עסקה מקורית.
במקרה של ביטול עסקה, כאמור, שלא עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה, יחולו ההוראות הבאות:
(1) AMBERJACK תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.
(2) במידה שהקונה קיבל לידיו את הפריט שהזמין, יהיה עליו להחזירו לAMBERJACK לחנות במפעל ברחוב תובל 21רמת-גן (בתיאום מראש) או.
(3) התכשיט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד ו/או עקב כל הפרה אחרת של התקנון בידי AMBERJACK, יחולו ההוראות הבאות:
(1) AMBERJACK תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.
(2) במידה שהקונה קיבל לידיו את התכשיט שהוזמן, הוא יוכל להחזיר את התכשיט לחנות המפעל בבורסת היהלומים.
יודגש, כי AMBERJACK לא תשיב לקונה כספים ששולמו על ידו ולא תבטל את חיובו, בטרם יושב לרשותה הפריט שהקונה מבקש לבטל את רכישתו.

5. מדיניות החלפה:
לא תינתן אפשרות להחלפה/החזרה של פריטים שנרכשו דרך האתר, שלא עקב פגם, למעט במקרים שנקבעו בחוק, כמפורט בסעיף 4 לתקנון.

6. אחריות לתכשיט:
למען הסר כל ספק, הפעלת האחריות תיעשה אך ורק על פי התנאים שקבע היצרן בתעודת האחריות שהנפיק, לגבי כל תכשיט ותכשיט בנפרד, ולא תהיה לקונה כל טענה בעניין זה.

7. קניין רוחני:
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר זה ובכל המופיע בו הינם בבעלות בלעדית של AMBERJACK, ולאף אדם לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש, ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד AMBERJACK.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של AMBERJACK מראש ובכתב.
השם “AMBERJACK” הוא קניינה הפרטי של סספורטס דוד ולב-סספורטס אוסנת -הבעלים, ואין לעשות בו כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתם מראש ובכתב.

8. פרטיות:
AMBERJACK מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כמפורט בסעיף 10 להלן. מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את AMBERJACK ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי AMBERJACK על פי שיקול דעתם הבלעדי.

9. סודיות המידע:
AMBERJACK נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו. יחד עם זאת, למרות מאמצי AMBERJACK לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, ו- AMBERJACK ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.

10.רשימת דיוור:
בעצם מסירת פרטייך לצורך ביצוע רכישה באתר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא”ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד AMBERJACK ו/או מי מטעמה בעניין זה.

11.הגבלת אחריות:
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת, כי AMBERJACK ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.
AMBERJACK ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם לפריטים שנרכשו עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.

12.שמירת הזכות לשינויים:
AMBERJACK שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת כל הודעה על כך מראש.
מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אמברג’ק, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.
יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

13.סיום ההתקשרות:
AMBERJACK שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף, רשאית AMBERJACK לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

14.איסור על שימוש בלתי חוקי באתר:
אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, וAMBERJACK שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

WhatsApp chat