בורסת הילומים טבעות אירוסין טבעות יהלומים צמידי טניס עגילי יהלום

מיסוי בעולם היהלומים

ענף היהלומים נחשב זה שנים לאחד מענפי הייצוא הבולטים והמובילים בישראל. מרבית הפעילות בשוק זה מתנהלת בתוך בורסת היהלומים המפורסמת ברמת גן אשר נחשבת לבורסה הגדולה והמובילה בעולם מבחינת היקפי הליטוש שמתבצעים בה והיקפי הסחר העוברים דרכה.

החוקים השונים הנוגעים לתחום מיסוי יהלומים נחקקו עם השנים בשל שתי סיבות עיקריות: האחת בשל העובדה כי תחום היהלומים נחשב לתחום תחרותי ומבוקש מאוד בעולם ועל מנת לאפשר ליהלומנים הישראליים כלים להתמודדות יעילה בעולם נחקקו לאורך השנים חוקי מיסוי מיוחדים וייעודים; הסיבה השנייה היא כי ישנו קושי רב בביסוס מנגנוני דיווח וגבייתו, בין היתר, בגלל אמצעי תיעוד של היהלומים ואבני חן אחרים.

יהלומנים בעיני החוק ורשויות המס

יהלומנים מוגדרים על ידי החוק בישראל כ-“מי שעסקו או חלק ממנו הינו עיבוד יהלומים, מסחר ביהלומים, או תיווך בהם. הדין חל גם על העוסקים בענף אבני החן”. כל יהלומן ישראלי חייב להירשם כעוסק מורשה ומקבל פטור מלא ממע”מ במכירת וייצוא יהלומים, וזאת כאשר הפעילות הזאת מתבצעת בתוך הענף.

רשות מס הכנסה הקימה מערכת דיווח חשבונאית הייחודית רק לתחום היהלומים, כך למשל קיים הסדר ספציפי בין יהלומנים לבין רשויות המס הישראליות שעל פיו במידה והדו”חות הכספיים ודו”חות המס של חברות בתחום מעידות על הכנסה לצורכי מס העולה על 1.3% ממחזור המכירות, לא תבקרנה רשויות המס חברות אלו. בנוסף, חברות יהלומים בישראל משלמות לצורכי מס רק כ-0.5% מקדמות מס ממחזור פעילותן הכולל, כאשר חישוב ההכנסה החייבת במס כולל גם את משכורות בעלי החברה. תקנה נוספת מקלה על נוטלי הדיבידנדים בחברות יהלומים ישראליות בכך שהם פטורים מתשלום מס במקור בעת קבלתם – הדבר מקנה יתרון גדול בחלוקת רווחים לאחר תשלום המס בישראל.

ההקלות הללו ואחרות נועדו לעודד הגדלת הפעילות של העוסקים הישראליים בתחום, וכאמור להקל במסחר הבינלאומי על אלו שכבר פועלים בבורסה ליהלומים. חברות זרות יכולות, לכאורה, לנצל הקלות אלו ורבות אכן עושות זאת כאשר פותחות הן תיק במע”מ ובמס הכנסה ומתחילות לפעול כחברות נכריות הרשומות בישראל. חברות זרות אלו נעזרות אף הן רבות בנותני שירותים אלו, ואחרים נוספים, המלווים את פעילותן השוטפת. אי לכך ובשל התקנות המיוחדות הנ”ל מומלץ לכל אדם העוסק בתחום היהלומים בישראל להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מנוסה בתחום אשר יסייע בכל מרכיבי תכנון המס הנדרשים והחשובים  להבטחת פעילות ריווחית וחוקית.

נוסיף ונאמר כי שלטונות המס התקשו לאורך שנים לעקוב אחר הפעילות העסקית של חברי הבורסה ליהלומים, ומשוך כך, לא תמיד הצליחו לגבות מס אמת. הדבר נבע בין היתר, בגלל הקושי לאמוד את שווים האמיתי של היהלומים. בעקבות זאת ובשל סיבות אחרות נוצר בשנת 2017 חוק הסדרת מיסוי היהלומים שעיקרו קובע כי מדידת המלאי לצורכי מס תיעשה על פי עלותו ולא על פי ערך היהלומים.

להשארת פרטים וקביעת פגישה

תודה רבה על פנייתך,
נחזור אלייך בהקדם.
לקביעת פגישה
Whatsapp